Odpočinek nebo snad spánek na volné hraně?

Odpočinek nebo snad spánek na volné hraně?

Zde je pohled na výšku pod odpočivajícím pracovníkem: