Obsah dokumentace dodané instalační firmou po instalaci kotvicích zařízení

Obsah dokumentace dodané instalační firmou po instalaci kotvicích zařízení

Nová norma ČSN (STN) EN 795:2013 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení určuje obsah dokumentace, kterou je potřebné doložit konkrétní instalaci kotvicích zařízení.

Dokumentace také musí odpovídat požadavkům, které uvádí ČOI v tomto dopisu:  ČOI.pdf (149598)

Návod na dokumentaci dodávanou po instalaci - Příloha A2 EN 795.pdf (188583)