Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. zásadní změny - část první

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. zásadní změny - část první

Základní požadavky na stavby jsou nově uvedeny ve stavebním zákonu. Dříve byly "pouze" součástí vyhlášky č. 268/20006 Sb. o základních požadavcích na stavby.

Došlo ke změně požadavku na bezpečnost:

     Dříve ve vyhlášce základní požadavek zněl "Bezpečnost při užívání"

     Nyní v zákonu zní "Bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě"

Stále platí i další zákonný požadavek: Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla vhodná pro určené využití a po celou dobu trvání plnila při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů.