Nově rekonstruovaná střecha

Nově rekonstruovaná střecha

Tato střecha byla v roce 2017 rekonstruována. Přesto nebyla provedena tak, aby byl splněn základní požadavek na stavby - bezpečnost a přístupnost při užívání. Hlavní vady jsou uvedeny popiskem ve snímku. Ne vždy si firma, která provádí rekonstrukci střechy, uvědomuje, že i pro situaci, kdy není zpracována projektová dokumentace, je nutné postupovat, jako by tato dokumentace zpracována byla. ČSN 73 1901 Navrhování střech pro případ, že se projektová dokumentace nevypracovává, konstatuje, že se autorem návrhu stává subjekt, který střechu realizoval - viz čl. 6.4 této normy. Znalost ČSN je pro tyto situace nezbytná.