Neznalost ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Neznalost ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Projektant, zhotovitel i stavební úřad stále neznají ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby.
Zde je snímek místa výstupu ze žebříku na právě zkolaudované stavbě.