Nevytvářet rizikové situace je vždy lepší, než následně riziko řešit.

Nevytvářet rizikové situace je vždy lepší, než následně riziko řešit.


U tohoto výlezu na střechu je zbytečně výlez k volné hraně střechy. Postačilo výlez směrovat na volnou plochu.
HIP nemusí zbytečné riziko pro údržbu postřehnout, ale stavbyvedoucí a dozor by měli projektanta upozornit. Oba prakticky denně vidí zhmotňování stavby.