Nevytvářet rizikové situace je vždy lepší, než následně riziko řešit – třetí část

Nevytvářet rizikové situace je vždy lepší, než následně riziko řešit – třetí část

 

Riziko pádu do otvoru nechráněného proti propadnutí.


Plastové prosvětlovací pásy představují, zejména v období, kdy na střeše leží sníh, značné riziko.

Označit tyto pásy tak, aby viditelné i v zimě je obtížné.

Nejvhodnějším řešením je kolektivní ochrana proti pádu, tedy osadit světlíky mříží proti propadnutí.

Instalovat na střeše kotvicí řešení je sice možné, ale řádně poučit pracovníka o správném postupu bude obtížné. Důvodem je nastavení délky tzv. spojovacího prostředku – lana mezi postrojem a kotvicím bodem.