Nevytvářet rizikové situace je vždy lepší, než následně riziko řešit - druhá část

Nevytvářet rizikové situace je vždy lepší, než následně riziko řešit - druhá částVstup na obslužnou lávku v místě, kde je pracovník bezprostředně ohrožen pádem do otvoru nechráněnému proti propadnutí. K této technologické jednotce se musí chodit i v období, kdy je plocha střechy kluzká.

Postačilo, jak je vidět na obrázku, posunout vstup dál od střešního světlíku.
Opakuji z Jednotky, že HIP nemusí zbytečné riziko pro údržbu postřehnout, ale stavbyvedoucí a dozor by měli projektanta upozornit. Oba prakticky denně vidí zhmotňování stavby.

Na stavbě je však také koordinátor BOZP. Netvrdím, že je jeho povinností tyto případy řešit. Profesní čest a znalost by měla být dostatečnou motivací upozornit na podobné skutečnosti.

Foto vlastní.