Nevhodně provedené místo výstupu z pevného kovového žebříku pro stavby

Nevhodně provedené místo výstupu z pevného kovového žebříku pro stavby

Přesto, že tento žebřík byl navržen v souladu s ČSN 74 3282:1990 Ocelové žebříky - Základní ustanovení, (dnes již neplatnou, platí ČSN 74 3282:2014) je umístění žebříku v rohu ploché střechy bez ochranného zábradlí velmi nevhodné. Pracovník, který opustí žebřík je okamžitě vystaven riziku pádu a navíc suchovod ho nutí pokračovat podél nezabepečené hrany střechy. 

Platná ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby, již toto řešení místa výstupu nedovoluje.