Nevhodně umístěný přechod přes hřeben střechy se sklonem 9°

Nevhodně umístěný přechod přes hřeben střechy se sklonem 9°

Přechod nedostatečně únosného hřeben umístili v místě, kde pracovníkovi při jeho použití hrozí riziko pádu z výšky. Stačilo tento přechod umístit dál od volné hrany.