Nevhodně umístěná zařízení na střeše

Nevhodně umístěná zařízení na střeše

Zcela zbytečně jsou zařízení na střeše umístěna v blízkosti hrany střechy nezabezpečené proti pádu. Pracovník je vždy, když přistupuje k těmto zařízením ohrožen pádem z výšky. Nic nebránilo umístit zařízení ve větší vzdálenosti od hrany střechy.