Nevhodně navržené pochozí pásy

Nevhodně navržené pochozí pásy

Takto navržené pochozí pásy vyžadují, aby pracovník, který jde po tomto pádu byl vždy u každého světláku jištěn proti propadnutí. Správné je průběžný pochozí pás oddálit od světlíku tak, aby nebylo nutné použít prostředky osobní ochrany proti pádu.