Znalecká a projekční kancelář

Nesprávné řešení zařízení určeného k ochraněproti pádu

Při kontrole kotvícího zařízení jsem opět zjistil, že umístění kotvícího zařízení nevyhovuje požadavku bezpečného zachycení pádu – viz přiložený obrázek.

Vysvětlení:

  • Při zachycení pádu v nejvyšší části střechy bude délka spojovacího prostředku cca 5 metrů.
  • Při zachycení pádu dojde k rychlému posunutí karabiny OOPP po nerezovém laně až na nejnižší místo umístění kotvícího zařízení.
  • Délka spojovacího prostředku v nejvyšší části střechy – „přesah spojovacího prostředku přes hranu střechy“ bude cca 4,5 m.
  • Výška střechy je ± 5 metrů.

 

Potřebná výška k bezpečnému zachycení pádu je v tomto případě:

  • Délka spojovacího prostředku, který přesahuje hranu strachy: 4,5 m
  • Délka rozvinutého tlumiče: 1,8 m
  • Výška osoby: 2,0 m
  • Bezpečnostní rezerva: 1,0 m

Celkem tedy: 9,3 metru

 

Závěr: Pracovník dopadne na zem. Tato chyba (nevyhodnocení potřebné výšky pro zachycení pádu) se často opakuje v případech, kdy instalační firma navrhne řešení, které sama provede. Zde lze dovodit, že „její“ řešení je „levnější“ v porovnání se správným řešením. Dovozuji také, že to je jeden z důvodů, proč se zakázky s levnějším řešením získávají.

Řada projektantů si nechává návrh zařízení určených k ochraně proti pádu zpracovat „zdarma“ od instalačních firem. Nechci paušalizovat, ale moje zkušenosti mně říkají, že tyto návrhy jsou ve značné většině podřízeny snaze získat následně zakázku, a to i za cenu, kdy navržené řešení je životu nebezpečné. Je tak využívána skutečnost, že HIP zpravidla nemá čas se řešením kotvicích zařízení věnovat, nebo nezná principy ochrany proti pádu při práci ve výšce.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode