Nesprávné řešení místa výstupu ze žebříky a nevhodně umístěné pochozí pásy.

Nesprávné řešení místa výstupu ze žebříky a nevhodně umístěné pochozí pásy.

Na této stavbě se podílel autorizovaný projektant, autorizovaný stavbyvedoucí a koordinátor BOZP. Všichni tolerovali tato řešení řebříku a umístění pochozých pásů: