Nepřípustná koroze kotvicího zařízení.

Nepřípustná koroze kotvicího zařízení.
 
ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení v čl. 4.2.1 Kovové části uvádí, že základní materiál po zkoušení odolnosti proti korozi v neutrální solné mlze dle EN ISO 9227 po dobu 24 hodin, nesmí vykazovat korozi. Splňuje tento požadavek i kotvicí zařízení na přiloženém obrázku, když již po jednom roce po instalaci na střeše, kde není agresivní prostředí, vykazuje korozi? V případě, že výrobcem použité materiály nekorodovaly, nepoužila instalační firma jiné součásti, než byly certifikovány?