Znalecká a projekční kancelář

Některé časté vady v osnovách školení zaměstnanců pro práci ve výšce.

Zde pro výrobní společnost, kde zaměstnanci pracují ve výšce pouze:

- Na žebříkuꓼ

- Na zdvižné plošiněꓼ

- Při kontrole a drobné údržbě na ploché střešeꓼ

- Při údržbě, ani ne opravách na strojích ve výrobní hale.

Jinou práci ve výšce neprovádí.

V osnově je mimo jiné uvedeno, že předmětem školení bude:

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – celé. Ptám se: opravdu proškolí za 1,5 hodiny, to je stanovený časový rozsah celé toto nařízení vlády? A opravdu je správné školit pracovníky i v oblastech, které nikdy využít nemohou?

Z ČSN budou mimo jiné proškoleni:

- z Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody - ČSN EN 892. Moje poznámka: tito lidé tato lana nepoužívají, používají spojovací prostředky dle ČSN EN 363. Horolezectví je sportovně zájmová činnost. Jsou jen některé vybrané profese, které lezou pracovně po skalách.

- Žebříky – Část 1- Termíny, typy, funkční rozměry – ČSN EN 131-1+A1. Celá norma? proč?

- Žebříky – Část 2- Požadavky, zkoušení, značení – ČSN EN 131-2+A1. Celá norma? Proč?

- Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem – ČSN EN 1891. Proč?

- Prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací postroje - ČSN EN 813. Proč? Oni je nebudou nikdy používat.

Budou proškoleni z používání dalšího pomocného materiálu kladky, blokanty, pom. smyčky, skoby, kladiva, mačky, atd. Myslím, že zaměstnavatel ocení, když pracovníci použijí například skoby a mačky.

Podobných „zajímavostí“ je v osnově mnohem více.

Autorem je pan XY, který vše potvrzuje kvalifikací instruktora prací ve výškách s platným osvědčením.

Obrázek je pouze ilustrační. MK

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode