Některé časté vady v osnovách školení zaměstnanců pro práci ve výšce.

Některé časté vady v osnovách školení zaměstnanců pro práci ve výšce.

Zde pro výrobní společnost, kde zaměstnanci pracují ve výšce pouze:

- Na žebříkuꓼ

- Na zdvižné plošiněꓼ

- Při kontrole a drobné údržbě na ploché střešeꓼ

- Při údržbě, ani ne opravách na strojích ve výrobní hale.

Jinou práci ve výšce neprovádí.

V osnově je mimo jiné uvedeno, že předmětem školení bude:

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – celé. Ptám se: opravdu proškolí za 1,5 hodiny, to je stanovený časový rozsah celé toto nařízení vlády? A opravdu je správné školit pracovníky i v oblastech, které nikdy využít nemohou?

Z ČSN budou mimo jiné proškoleni:

- z Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody - ČSN EN 892. Moje poznámka: tito lidé tato lana nepoužívají, používají spojovací prostředky dle ČSN EN 363. Horolezectví je sportovně zájmová činnost. Jsou jen některé vybrané profese, které lezou pracovně po skalách.

- Žebříky – Část 1- Termíny, typy, funkční rozměry – ČSN EN 131-1+A1. Celá norma? proč?

- Žebříky – Část 2- Požadavky, zkoušení, značení – ČSN EN 131-2+A1. Celá norma? Proč?

- Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem – ČSN EN 1891. Proč?

- Prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací postroje - ČSN EN 813. Proč? Oni je nebudou nikdy používat.

Budou proškoleni z používání dalšího pomocného materiálu kladky, blokanty, pom. smyčky, skoby, kladiva, mačky, atd. Myslím, že zaměstnavatel ocení, když pracovníci použijí například skoby a mačky.

Podobných „zajímavostí“ je v osnově mnohem více.

Autorem je pan XY, který vše potvrzuje kvalifikací instruktora prací ve výškách s platným osvědčením.

Obrázek je pouze ilustrační. MK