Elbert Hubbard

Největší chyba. Kterou můžeš v životě udělat, je neustále se obávat, že jednu uděláš.