Nedostatky nejsou jen ve stavebnictví

Nedostatky nejsou jen ve stavebnictví

Tento železniční nákladní vagon je určen pro nakládku osobních automobilů. Sestoupit po této kombinaci žebříku a stupadla je mimořádně nebezpečné. Když jsme na skutečnost, že se na železnici provozují vozy, které nesplňují požadavek na možnost bezpečného užívání, upozornili Drážní úřad Česaké republiky, obdrželi jsem tuto odpověď:

Železniční nákladní vozy určené pro přepravu osobních automobilů jsou určeny především pro jejich přepravu, pro pohyb osob tyto vozy samozřejmě neslouží. Železniční vozy musí splňovat především podmínky pro zajištění bezpečného provozování drážní dopravy a to technicky a provozně. Železniční nákladní vozy určené pro přepravu osobních automobilů jsou určeny především pro jejich přepravu, pro pohyb osob tyto vozy samozřejmě neslouží. Železniční vozy musí splňovat především podmínky pro zajištění bezpečného provozování drážní dopravy a to technicky a provozně. 

 

Jistě zajímavá odpověď, rozhodli jsme se obrátit na Českou obchodní inspekci, protože se domníváme, že železniční nákladní vůz je výrobek, který nesplňuje podmínky bezpečného provozu/užívání.

Jak si Drážní úřad ČR představuje, že pracovník, který přiveze na horní plošinu železničního nákladního vozu osobní automobil, opustil želkezniční nákladní vůz aniž by se po plošině vozu pohyboval a sestoupil z vozu, nám není jasné.

Zde je ukázka jednoho z kritizovaných železeničních nákladních vozů: