Nedostatečná vzdálenost příčlí - noha se může snadno smeknout - porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Nedostatečná vzdálenost příčlí - noha se může snadno smeknout - porušení ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby