Nedodržování požadavků na místo výstupu ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby - další fotografie po rozkliknutí.

Nedodržování požadavků na místo výstupu ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby -  další fotografie po rozkliknutí.

ČSN 74 3282 platí již několik let, přesto její dodržování se dosud nestalo skutečností. U žebříků, které vidím u dokončených staveb, je u větší části chybně řešeno zábradlí navazující na štěříny. Zde je další příklad zcela chybného řešení.