Nedodrženéí požadavku ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Nedodrženéí požadavku ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby

Pod tímto žebříkem je otvor nechráněný proti propadnutí. Nebyl dodržen požadavek uvedený v čl. 5.1.10 této normy.