Navrhujete střechu? Možná vám unikl text čl.7.2.12.1 ČSN 73 1901:2020 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení.

Navrhujete střechu? Možná vám unikl text čl.7.2.12.1 ČSN 73 1901:2020 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení.

V čl.7.2.12.1 ČSN 73 1901:2020 Navrhování střech - Část 1 je uvedeno:

"Na střechách musí být zajištěn bezpečný pohyb osob v trasách jejich pohybu a ochrana proti pádu osob z výšky. V případě nebezpečí pádu z výšky se řeší ochrana osob podle zvláštního předpisu (viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) s využitím výrobků podle ČSN EN 516 a ČSN EN 517 nebo ochranným zábradlím".

 

Odpusťte autorům normy, že není uvedena například ČSN EN 795, případně použití kotvícího zařízení ve formě zámečnických výrobků na základě návrhu osoby autorizované v oboru statika a dynamika staveb.

 

Přehled uvedených norem:

ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.

ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení

 

Poznámka k ČSN EN 516: u těchto výrobků doporučuji ověřit, zda jsou určeny i k ochraně proti pádu. Na našem trhu jen menší část výrobků tento požadavek dle ČSN EN 516 splňuje.

 

Foto z veřejných zdrojů