Navrhování systémů s permanentním poddajným kotvicím vedením s ohledem na délku spojovacího prostředku a vzdálenostmezi kotvícími body

Navrhování systémů s permanentním poddajným kotvicím vedením s ohledem na délku spojovacího prostředku a vzdálenostmezi kotvícími body

Při stanovení vzdálenosti permenentního poddajného kotvicího vedení od hrany možného pádu ve vztahu k potřebnému volnému prostoru pro bezpečné zachycení pádu, je nutné brát v úvahu hodnoty uvedené v této tabulce.

Rovněž dynamické zatížení spojovacích prvků, jak vyplývá z tabulky,  je proměnné.

Průhyb lana u horizontálního lanového systému.pdf (29,6 kB)