Navrhování kotvicího zařízení typu E dle ČSN EN 795 pro provádění údržby, kde provedení kotvicího zařízení spočívá výhradně na hmotnosti a tření.

Navrhování kotvicího zařízení typu E dle ČSN EN 795 pro provádění údržby, kde provedení kotvicího zařízení spočívá výhradně na hmotnosti a tření.

Navrhování kotvicího zařízení typu E dle ČSN EN 795 pro provádění údržby, kde provedení kotvicího zařízení spočívá výhradně na hmotnosti a tření.

Toto kotvicí zařízení je často v praxi označováno jako mobilní. Přemísťování takového zařízení je však limitováno tím, že hmotnost se zpravidla pohybuje mezi 360 až 380 kg. Navrhovat tento typ kotvicího zařízení tam, kde pro běžnou údržbu bude muset pracovník přenášet závaží uvedené hmotnosti, je diskutabilní.

Na přiloženém snímku je toto zařízení umístěno. Na celé ploše střechy jsou dva kotvicí body typu E. Očekávat, že pro každou činnost mimo bezpečný pracovní dosah těchto bodů budou pracovníci kotvicí bod přemísťovat je dle mého názoru nesprávné.

Přesto, že cena techto kotvicích bodů je vyšší než u pevně osazených, je možné “uspořit” náklady na opatření k ochraně proti pádu snížením počtu potřebných bodů (pevně osazených kotvicích bodů by muselo být výrazně vice). Snížení celkové ceny je častý důvod, proč se někdy toto řešení objevuje. Zkušenosti z praxe mě však vedou k závěru, že pracovníci body nepřenáší a tak pracují na ploše s rizikem pádu bez potřebné ochrany proti pádu.

Kotvicí zařízení typu E je vhnodné zejména tam, kde není žádoucí prostup střešním souvrstvím, pro jednorázové dlouhodobější práce na jednom místě apod. Za nevhodné považuji navrhování tam, kde je nutné krátkodobě pracovat na vice místech na větší ploše, než je dosah spojovacího prostředku s ohledem na bezpečnou výšku pro zachycení pádu.

Přiložený obrázek s popisem ukazuje příklad, kdy pro provádění údržby, není navržení těchto bodů vhodné.