Naše společnost se specializuje na:

- vypracování znaleckých posudků,

- poradenskou činnost v oblasti ochrany proti pádu,

- navrhování a projekce opatření k ochraně proti pádu,

- navrhování opatření pro práci formou lanového přístupu,

- periodické prohlídky a posuzování technických zařízení určených k ochraně proti pádu,

- zpracování provozních řádů střech,

- konzultace v oblasti BOZP,

- školení pro práce ve výškách,

- vzdělávací a osvětová činnost,

- publikační činnost,

a další.

Poznámka: Nezabýváme se prodejem, dodávkou, výrobou, ani instalací kotvicích zařízení. Naše návrhy zařízení určených k ochraně proti pádu tak mohou být plně v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem i oprávněných zájmů zadavatele. Nejsme nuceni návrhy zpracovávat tak, aby výsledná dodávka byla co nejvyšší.

Naše články si můžete přečíst např. na: bozpinfo.cz, bezpecnostprace.info, Střechy a fasády, Stavební technika, Materiály pro stavbu, Časopis ABS i na různých dalších odborných webech.