Naše společnost navrhuje a projektuje opatření k ochraně proti pádu, provádí revize – kontroly kotvicího zařízení provádí školení pro práce ve výšce, vypracovává audity v oblasti BOZP a znalecké posudky,

Jako znalecká kancelář v oboru BOZP ve stavebnictví zpracováváme posudky z této oblasti

Provádímě školení pro práce ve výškách:

- školení vždy vychází z charakteru práce ve výšce u dané společnosti

- je zaměřeno na praktické znalosti v používání OOPP, na schopnost zajistit včas vysvobození pracovníka po zachycení pádu, nastavení správné délky spojovacího prostředku, práce na žebřících, plošinách, výstup na výše ležící plochy, správná volba místa kotvení a další dle potřeby daného pracoviště.

- poučení pracovníků v používání kotvícího zařízení.

Naše zkušenosti nám dovolují sestavit obsah školení tak, aby odpovídal požadavkům na bezpečnou práci ve výšce společnosti, která si naše služby vyžádá.

Dále provádíme periodické prohlídky (revize kotvicích zařízení a OOPP proti pádu) a projektujeme opatření určená k ochraně proti pádu.

Naše firma také zpracovává:

- audity v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví (posouzení projektové dokumentace, zadávací dokumentace k výběrovému řízení, plánů BOZP v přípravné fázi i v době realizace stavby, posouzení organizace výstavby s ohledem na dodržování požadavků BOZP a další.