Působíme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zajištujeme:

 

Zpracování znaleckých posudků v oblasti bezpečnosti práce, navrhování a projektování zařízení určených k ochraně proti pádu, periodické prohlídky (revize) kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu, poradenskou a konzultační činnost, zejména pro projektanty a vlastníky objektů, školení pro práce ve výšce, zpracováváme audity v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví (posouzení projektové dokumentace, zadávací dokumentace k výběrovému řízení, plánů BOZP v přípravné fázi i v době realizace stavby, posouzení organizace výstavby s ohledem na dodržování požadavků BOZP na staveništi a další.

 

 

Společnost působí v řadě států EU i mimo Evropu.