Znalecká a projekční kancelář

Naše společnost navrhuje a projektuje opatření k ochraně proti pádu, provádí revize – kontroly kotvicího zařízení provádí školení pro práce ve výšce, vypracovává audity v oblasti BOZP a znalecké posudky,

Jako znalecká kancelář v oboru BOZP ve stavebnictví zpracováváme posudky z této oblasti

Provádímě školení pro práce ve výškách:

- školení vždy vychází z charakteru práce ve výšce u dané společnosti

- je zaměřeno na praktické znalosti v používání OOPP, na schopnost zajistit včas vysvobození pracovníka po zachycení pádu, nastavení správné délky spojovacího prostředku, práce na žebřících, plošinách, výstup na výše ležící plochy, správná volba místa kotvení a další dle potřeby daného pracoviště.

- poučení pracovníků v používání kotvícího zařízení.

Naše zkušenosti nám dovolují sestavit obsah školení tak, aby odpovídal požadavkům na bezpečnou práci ve výšce společnosti, která si naše služby vyžádá.

Dále provádíme periodické prohlídky (revize kotvicích zařízení a OOPP proti pádu) a projektujeme opatření určená k ochraně proti pádu.

Naše firma také zpracovává:

- audity v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví (posouzení projektové dokumentace, zadávací dokumentace k výběrovému řízení, plánů BOZP v přípravné fázi i v době realizace stavby, posouzení organizace výstavby s ohledem na dodržování požadavků BOZP a další.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode