Působíme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zajištujeme:

 

Zpracování znaleckých posudků v oblasti posuzování bezpečnosti práce.

Projektujeme zařízení určených k ochraně proti pádu. Například kotvicí zařízení.

Provádíme periodické prohlídky (revize) zařízení určeného k ochraně proti pádu, poradenskou a konzultační činnost, zejména pro projektanty a vlastníky objektů,

Provádíme školení pro práce ve výšce,

Zpracováváme audity v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví (posouzení projektové dokumentace.

 

 

Společnost působí v řadě států EU i mimo Evropu.