Projektujeme technická opatření k ochraně proti pádu, provádíme kontroly kotvicích zařízení, školíme práce ve výšce, vypracováváme audity v oblasti BOZP i znalecké posudky

Projektujeme technická opatření k ochraně proti pádu, provádíme kontroly kotvicích zařízení, školíme práce ve výšce, vypracováváme audity v oblasti BOZP i znalecké posudky

Provádíme periodické prohlídky (revize kotvicích zařízení a OOPP proti pádu) a projektujeme opatření určená k ochraně proti pádu.

Provádímě školení pro práce ve výškách:

- školení vždy vychází z charakteru práce ve výšce u dané společnosti

- školení je zaměřeno na praktické znalosti v používání OOPP, na schopnost zajistit včas vysvobození pracovníka po zachycení pádu, nastavení správné délky spojovacího prostředku, práce na žebřících, plošinách, výstup na výše ležící plochy, správná volba místa kotvení a další dle potřeby daného pracoviště....

Naše zkušenosti nám dovolují sestavit obsah školení tak, aby odpovídal požadavkům na bezpečnou práci ve výšce společnosti, která si naše služby vyžádá.

Rovněž vypracujeme:

- audity v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví (posouzení projektové dokumentace, zadávací dokumentace k výběrovému řízení, plánů BOZP v přípravné fázi i v době realizace stavby, posouzení organizace výstavby s ohledem na dodržování požadavků BOZP a další.