Naše nové činnosti

Naše nové činnosti
Zhotovení projektové dokumentace k:   územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, prováděcí dokumentaci
Projektování: novostaveb, rekonstrukce objektů, stavební úpravy stávajících domů
Inženýrská činnost: zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
Stavební dozor: odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí