Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 – 2016

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 – 2016

NAP_BOZP_2015-2016.pdf (169647)

K tomuto "akčnímu" program, jsem napsal na web www.bozpinfo.cz toto.

Nevím, zda je správné použít slovo akční pro tento dokument. Z materiálu jsem poněkud rozpačitý. Jako celek na mě působí z části proklamativním dojmem  z části jako směsice jednotlivostí a dlouhodobých záměrů. Možná to tak má být, ale doufám, že ne. O činnosti Rady vlády ČR pro jakýkoliv úsek mám však poněkud koncepčnější představy. Jako prostý občan nemám tušení, proč Rada vlády ČR musí řešit např. úkol: zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání, v rámci přípravy návrhu právní úpravy úrazového pojištění sledovat uplatňování systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků, poškození zdraví z práce a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu a další?

To snad jsou věci běžné agendy ministerstev a vedení ministerstev by je mělo umět zajistit. Pokud to tak není a musí se to řešit tímto postupem, zdálo by se to úsměvné, kdyby to však nebylo hrazeno z našich daní.

Netuším, jak se předkládají Radě vlády ČR podklady pro jednání, ale očekával bych, když se jedná o orgán vlády, podstatně vyšší úroveň výstupů.

Posuďte prosím, zda nemám pravdu.