Znalecká a projekční kancelář

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 – 2016

NAP_BOZP_2015-2016.pdf (169647)

K tomuto "akčnímu" program, jsem napsal na web www.bozpinfo.cz toto.

Nevím, zda je správné použít slovo akční pro tento dokument. Z materiálu jsem poněkud rozpačitý. Jako celek na mě působí z části proklamativním dojmem  z části jako směsice jednotlivostí a dlouhodobých záměrů. Možná to tak má být, ale doufám, že ne. O činnosti Rady vlády ČR pro jakýkoliv úsek mám však poněkud koncepčnější představy. Jako prostý občan nemám tušení, proč Rada vlády ČR musí řešit např. úkol: zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání, v rámci přípravy návrhu právní úpravy úrazového pojištění sledovat uplatňování systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků, poškození zdraví z práce a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu a další?

To snad jsou věci běžné agendy ministerstev a vedení ministerstev by je mělo umět zajistit. Pokud to tak není a musí se to řešit tímto postupem, zdálo by se to úsměvné, kdyby to však nebylo hrazeno z našich daní.

Netuším, jak se předkládají Radě vlády ČR podklady pro jednání, ale očekával bych, když se jedná o orgán vlády, podstatně vyšší úroveň výstupů.

Posuďte prosím, zda nemám pravdu.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode