Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a jeho platnost v ČR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a jeho platnost v ČR

Požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 platí v ČR a to i přesto, že dosud nebylo převzato do českých právních předpisů. Na skutečnost, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) platí i pro podmínky ČR a to i za okolností, že české orgány nevčlenily jejich obsah do českých zákonů, nařízení vlády nebo vyhlášek.

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 nově definuje a rozšiřuje základní požadavky na stavby. S ohledem na to, že se setkáváme s neznalostí základních požadavků na stavby uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, rozhodli jsme se zveřejnit je na našich webových stránkách.

Požadavky tohoto nařízení budou uvedeny v novele stavebního zákona, avšak pouze s uvedením názvu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, bez uvedení obsahu nařízení.

základní požadavky.pdf (393301)