Nadměrné napnutí poddajného kotvicího vedení s vlivem na koncový prvek

Nadměrné napnutí poddajného kotvicího vedení s vlivem na koncový prvek

Při osazování poddajného kotvicího vedení, v tomto případě nerezového lana, je nutné vyhodnotit také vliv teploty pod bodem mrazu, kdy se ocel zkracuje. S ohledem na tuto skutečnost pak nastavit správně délku lana. Zde instalační firma lano příliš lano napnula a následně došlo k ohnutí koncového sloupu a porušení povlakové krytiny. Dochází i k zatékání do střešního pláště.