Na této střeše jsou umístěny fotovoltaické panely, firma, která je instalovala, nevyřešila bezpečnost pohybu po střeše.

Na této střeše jsou umístěny fotovoltaické panely, firma, která je instalovala, nevyřešila bezpečnost pohybu po střeše.

Je téměř pravidlem, že se firmy, které instalují svá zřízení, nestarají o to, zda je možné bezpečně provádět údržbu těchto zařízení.