Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup

 Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup
 
Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup, přednostně že společných prostor - ČSN 73 1901-1:2020
Obdobný požadavek na bezpečný přístup, byl obsažen i v předchozí ČSN.
Je na projektantovi, aby zvolil odpovídající variantu. Možným řešením, je v mnoha případech přístup za využití přenosného žebříku.
Na objektu, kde jsem dnes byl, projektant i zhotovitel dobře předpokládali, že žebřík opřený o plechovou krytinu, nebude stabilní. Místo výstupu tak opatřili, za pár korun, vhodnými držáky. Jak jsem jejich přístup ocenil. Stoupal jsem na výše ležící střechu.
Poznámka: častá představa, že druhá osoba, která žebřík drží, dokáže udržet pracovníka na posouvajícím se žebříku, který je např. ve výši 4 metry a více, neodpovídá zpravidla možnostem osoby, která žebřík přidržuje.
MK