Znalecká a projekční kancelář

Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup

 
Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup, přednostně že společných prostor - ČSN 73 1901-1:2020
Obdobný požadavek na bezpečný přístup, byl obsažen i v předchozí ČSN.
Je na projektantovi, aby zvolil odpovídající variantu. Možným řešením, je v mnoha případech přístup za využití přenosného žebříku.
Na objektu, kde jsem dnes byl, projektant i zhotovitel dobře předpokládali, že žebřík opřený o plechovou krytinu, nebude stabilní. Místo výstupu tak opatřili, za pár korun, vhodnými držáky. Jak jsem jejich přístup ocenil. Stoupal jsem na výše ležící střechu.
Poznámka: častá představa, že druhá osoba, která žebřík drží, dokáže udržet pracovníka na posouvajícím se žebříku, který je např. ve výši 4 metry a více, neodpovídá zpravidla možnostem osoby, která žebřík přidržuje.
MK

 

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode