n.vl. SR č. 470/2003 Zz ktorým sa mení a dopĺňá b.vl. SR č. 159/2001 Sb. o minimílných bezpečnostných a zdravotných požaiadavkách pri požívání pracovných prostreidkov