Může být kotvicí zařízení vhodně umístěné považováno za odpovídající ochranu proti pádu?

Může být kotvicí zařízení vhodně umístěné považováno za odpovídající ochranu proti pádu?

Viz § 3, odst. 4, písmeno a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, kde je uvedeno“

 „Ochranu proti pádu není nutné provádět na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu.“

Zastávám názor, že v určité situaci může kotvicí zařízení být považována za vhodnou ochranu proti pádu. Za takovou možnost považuji například souběh:

  • Kotvicí zařízení je na střeše odpovídajícího sklonu a je umístěno tak, jako na prvním obrázku.
  • Na ploše nebude hrozit riziko uklouznutí v ploše a následný pád ze střechy.
  • Výška sněhové pokrývky nedosáhne výšky kotvícího zařízení.
  • Případně další podmínky dle vyhodnocení konkrétních rizik.  

Na druhém obrázku je kotvícího zařízení s využitím tzv. středové varianty. Tato varianta je sice levnější než obvodové na prvním obrázku, vyžaduje však použití OOPP proti pádu vždy a na celé ploše. Zde je i jedna „obtíž“, tou je vynutitelnost jištění v celé ploše.

Vše je ve zkratce odpovídající FB a je mým osobním názorem. Rád odpovím na konkrétní reakce.