Znalecká a projekční kancelář

Může být kotvicí zařízení vhodně umístěné považováno za odpovídající ochranu proti pádu?

Viz § 3, odst. 4, písmeno a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, kde je uvedeno“

 „Ochranu proti pádu není nutné provádět na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu.“

Zastávám názor, že v určité situaci může kotvicí zařízení být považována za vhodnou ochranu proti pádu. Za takovou možnost považuji například souběh:

  • Kotvicí zařízení je na střeše odpovídajícího sklonu a je umístěno tak, jako na prvním obrázku.
  • Na ploše nebude hrozit riziko uklouznutí v ploše a následný pád ze střechy.
  • Výška sněhové pokrývky nedosáhne výšky kotvícího zařízení.
  • Případně další podmínky dle vyhodnocení konkrétních rizik.  

Na druhém obrázku je kotvícího zařízení s využitím tzv. středové varianty. Tato varianta je sice levnější než obvodové na prvním obrázku, vyžaduje však použití OOPP proti pádu vždy a na celé ploše. Zde je i jedna „obtíž“, tou je vynutitelnost jištění v celé ploše.

Vše je ve zkratce odpovídající FB a je mým osobním názorem. Rád odpovím na konkrétní reakce.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode