Místo výstupu ze žebříku, které odpovídá ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby

Místo výstupu ze žebříku, které odpovídá ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby

Nová ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby (dříve platila ČSN 74 3282:1990 Ocelové žebříky - Základní ustanovení) byla vydána v únoru 2013 (následně byla změněna v roce 2014), upravila zabezpeční místa výstupu. Stále je však vzácnoustí vidět u dokončovaných staveb správně řešené místa výstupu ze žebříku - (jedno z možných řešení) - viz obrázek.