Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Nedávná diskuse o tom, jakou pevnost musí vykazovat místo kotvení, pokud je za místo kotvení zvoleno místo, které není např. certifikováno dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení, nebo není pro tento účel navrženo osobou autorizovanou v oboru statika a dynamika staveb, mě vedla k tomuto příspěvku.

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. požaduje, pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, aby vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, určil odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem.

Výměna názorů na těchto stránkách mě vede k závěru, že obsahem školení pro práce ve výšce, nejméně u osob samostatně činných musí být předmětem školení i informace o tom, jak vyhodnocovat vhodnost místa kotvení pro připojení spojovacího prostředku OOPP proti pádu.

OSVČ si velmi často musí vhodnost místa kotvení vyhodnotit sám, má tedy mít potřebné znalosti.

Pokud školíme pracovníky pro práce ve výšce, vždy tam tuto část zařazujeme a vidím dle výměny názorů, že je to správné.

Závěr: Určení vhodnosti místa kotvení by mělo být součástí příslušných školení, nejen OSVČ.

 

Obrázek je pouze ilustrační.