Znalecká a projekční kancelář

Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Nedávná diskuse o tom, jakou pevnost musí vykazovat místo kotvení, pokud je za místo kotvení zvoleno místo, které není např. certifikováno dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení, nebo není pro tento účel navrženo osobou autorizovanou v oboru statika a dynamika staveb, mě vedla k tomuto příspěvku.

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. požaduje, pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, aby vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, určil odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem.

Výměna názorů na těchto stránkách mě vede k závěru, že obsahem školení pro práce ve výšce, nejméně u osob samostatně činných musí být předmětem školení i informace o tom, jak vyhodnocovat vhodnost místa kotvení pro připojení spojovacího prostředku OOPP proti pádu.

OSVČ si velmi často musí vhodnost místa kotvení vyhodnotit sám, má tedy mít potřebné znalosti.

Pokud školíme pracovníky pro práce ve výšce, vždy tam tuto část zařazujeme a vidím dle výměny názorů, že je to správné.

Závěr: Určení vhodnosti místa kotvení by mělo být součástí příslušných školení, nejen OSVČ.

 

Obrázek je pouze ilustrační.

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode