Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.