Metodika navrhování záchytných a zádržných systémů a systémů lanového přístupu - aktualizace pro rok 2013

Metodika navrhování záchytných a zádržných systémů a systémů lanového přístupu - aktualizace pro rok 2013

V uplynulém období vyšla řada nových ČSN, novelizovany byly i některé prvání předpisy. Metodika navrhování záchytných, zádržných systémů a systémů lanového přístupu bude aktualizována nejpozději do 30.9.2013.