Materiál umístěný bezprostředně u otvoru nechráněného proti propadnutí

Materiál umístěný bezprostředně u otvoru nechráněného proti propadnutí

Nic nebránilo pracovníkům umístit si materiál na plochu, kde by jim nehrozilo riziko pádu.