Kterýkoli jednoduchý problém se muže stát neřešitelným, jestliže se mu věnuje dostatečný počet zasedání.