Kotvicí zařízení má instalovat pouze odborně způsobilá osoba nebo organizace

Kotvicí zařízení má instalovat pouze odborně způsobilá osoba nebo organizace

Kotvicí zařízení má instalovat pouze odborně způsobilá osoba nebo organizace - tolik Příloha A ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení. Běžně se však setkávám s tím, že kotvicí zařízení není instalováno v souladu s pokyny výrobce. U tohoto typu kotvicího zařízení se pravidelně setkávám s tím, že oko kotvicího prvku není správně osazeno. Vyskytují se dvě vady: závit přesahuje do oka a tak závit postupně poškozuje poddajné kotvicí vedení nebo naopak oko není osazeno tak, že tyč se závitem je v rovině vnitřní strany oka, není tedy dostatečně pevně osazeno – viz tyto obrázky.