Kotvicí zařízení (EN795:2012/ČSN EN 795:2013) nejsou OOP

Kotvicí zařízení (EN795:2012/ČSN EN 795:2013) nejsou OOP

Evropská komise, prováděcím rozhodnutím komise (EU) č. 2015/2181 ze dne 21. prosince 2015 potvrdila, že prostředky ochrany osob proti pádu - kotvicí zařízení - viz EN795:2012 s výjimkou přenosných typů B a typu E, nespadají pod působnost směrnice Rady (EU) č. 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků.

Tímto rozhodnutím byl potvrzen můj dlouholetý názor, že kotvicí zařízení, které je pevně spojeno s konstrukcí nebo je zabudováno do stavby nemůže být osobním ochranným prostředkem.

Někteří si jistě vzpomenou na nedůstojnou výměnu názorů na www.bozpinfo.cz, týkající se mého tvrzení, že kotvicí zařízení (viz EN 795:2012/ČSN EN 2013) nemohou, až na některé výjimky být osobními ochrannými prostředky.

Ve své tvrzení jsem vycházel a nadále vycházím ze skutečnosti, že ta kotvicí zařízení, která jsou určena k zabudování do stavby, k trvalému upevnění na/ke konstrukci, nemohou být osobními ochrannými prostředky, v tomto případě osobními ochrannými prostředky proti pádu.

Mohlo by se zdát, že není až tak důležité, zda dané kotvicí zařízení je či není osobním ochranným prostředkem, v tomto případě prostředkem proti pádu. Svůj důležitý význam však toto prováděcí rozhodnutí má, nejméně proto, že:

- osobní ochranné prostředky poskytuje zaměstnavatel, se všemi povinostmi k posuzování jejich stavu,

- příslušné zkoušky (certifikaci) nemohou provádět organizace zmocněné k těmto zkouškám na základě směrnice Rady (EU) č. 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků,

- v oblasti stavebnictví - kotvicí zařízení (s výjimkou některých typů B  tpu E) spadají pod "působnost" nařízení Evropského parlamentu a Rady č.305/2011, kterým se stanoví harmonizovné podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rad 89/106/EHS se všemi povinnostmi ve vztahu k základním požadvkům na stavby.