Kotvící prvek dle ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415 - grafický symbol

Kotvící prvek dle ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415 - grafický symbol

Při navrhování zařízení určených k ochraně proti pádu se setkáváme s tím, že jsou naše grafické symboly kopírovány a používány tak, aby na první pohled nebylo zřejmé, že návrh ochrany proti pádu nevypracovala naše kancelář. Proto jsme si vytvořili svůj grafický symbol a věříme, že nebude obecně užíván k vytváření dojmu, že jsme návrh vypracovali.

Provedli jsme rešerži používaných značek a nenašli jsme konflikt s jinými symboly a značkami. Pokud by takový konflikt byl, budeme vděčni za případné upozornění.