Kontrola stavu pevných kovových žebříku pro stavby - viz ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby

Kontrola stavu pevných kovových žebříku pro stavby - viz ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby

Naprostá většina pevných kovových žebříků pro stavby (dříve ocelových žebříků) nikdy neprošla prověřením technického stavu. ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby v článku 6.2.1 uvádí:

- žebříky se vyrábějí a montují podle ČSN EN 1090-1. Zařazení do třídy provedení se stanoví v projektové dokumentaci. Není li uvedeno jinak, použije se EXC1.

Z toho vyplývá, že autor projektové dokumentaci zařazením do třídy určí četnost a způsob ověřování stavu žebříků. Neurčí li tak, musí být uživatel informován, že je nutno postupovat dle EXC 1.

Obrázek ukazuje, jak španělská firma Grupo Antolin Turnov s.r.o. působící v České republice, označuje žebřík pořadovým číslem a přímo na žebříku pak skutečnosti důležité pro pravidelné kontroly stavu žebříku.

Obrázek je zveřejněný se souhlasem této společnosti.