Kdo chce být vzorným členem stáda ovcí, musí být především ovce.