Karel Čapek

Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.