Kapitola čtvrtá: plochy se sklonem do 10° a otvory nechráněné proti propadnutí

Kapitola čtvrtá: plochy se sklonem do 10° a otvory nechráněné proti propadnutí

Základem pro určení zda a kde řešit ochranu proti pádu je nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. Zde jeoui základní požadavky na zaměstanavetel.

Poznámka: minimální výška 0,6 metru se vztahuje ke zdícím pracím.