Kapitola třináctá: Chyby v navrhování kotvicího zařízení - kotvicí bod chybně umístěný ve středu plochy

Kapitola třináctá: Chyby v navrhování kotvicího zařízení - kotvicí bod chybně umístěný ve středu plochy

Místo kotvení umístěné ve středu plochy – chybné a nebezpečné řešení, aneb doporučení pro projektanty, nenavrhujme tuto variantu, je životu nebezpečná.

Pracovník, který spadne v místě „A“ bude padat do místa „B“. Rozdíl vzdáleností je 4 metry. Výška jeho pádu bude:

- 4 m přesah spojovacího prostředku +

- 1,8 délka rozvinutého tlumiče

- výška osoby 2,0 m

- požadovaná rezerva 1,0 m

Potřebná výška k zachycení pádu 8.8 metru!

Záměrně pominu, že při takové výšce pádu dojde ke zranění pracovníka, nemohu u této střechy pominout, že cca 2,5 metru pod úrovní střechy jsou okna, jejichž sklo může způsobit vážné zranění a níže ležící střecha (cca minus 4 m), na kterou pracovník dopadne. U domů to bývá často také například balkon, který tvoří místo možného úrazu.

Podobná situace nastane (i když s menším přesahem spojovacího prostředku při pádu v místě "C", pracovník bude padat do místa "D".

Obrázek 1: řešení, které jsem si nafotil

Obrázek 2: výška pádu

Obrázek 3: vzorový výpočet výšky pádu

 

Zdroj: vlastní zjištění