Znalecká a projekční kancelář

Kapitola dvanáctá: Chyby v navrhování kotvicího zařízení - kotvicí bod chybně umístěný ve středu plochy

Místo kotvení umístěné ve středu plochy – chybné a nebezpečné řešení, aneb doporučení pro projektanty, nenavrhujme tuto variantu, je životu nebezpečná.

Pracovník, který spadne v místě „A“ bude padat do místa „B“. Rozdíl vzdáleností je 4 metry. Výška jeho pádu bude:

- 4 m přesah spojovacího prostředku +

- 1,8 délka rozvinutého tlumiče

- výška osoby 2,0 m

- požadovaná rezerva 1,0 m

Potřebná výška k zachycení pádu 8.8 metru!

Záměrně pominu, že při takové výšce pádu dojde ke zranění pracovníka, nemohu u této střechy pominout, že cca 2,5 metru pod úrovní střechy jsou okna, jejichž sklo může způsobit vážné zranění a níže ležící střecha (cca minus 4 m), na kterou pracovník dopadne. U domů to bývá často také například balkon, který tvoří místo možného úrazu.

Podobná situace nastane (i když s menším přesahem spojovacího prostředku při pádu v místě "C", pracovník bude padat do místa "D".

Obrázek 1: řešení, které jsem si nafotil

Obrázek 2: výška pádu

Obrázek 3: vzorový výpočet výšky pádu

 

Zdroj: vlastní zjištění

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode