Kapitola desátá: Pevné kovové žebříky pro stavby ČSN 74 3282

Kapitola desátá: Pevné kovové žebříky pro stavby ČSN 74 3282

ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby:

Čl. 5.1.10 uvádí pro provozní žebříky:

Žebřík musí být vybaven ochranným zařízením proti pádu v případě:

  • délka větve žebříku (u žebříku s jednou větví délka žebříku) je větší než 3 000 mm,
  • délka větve žebříku (u žebříku s jednou větví délka žebříku) je 3 000 mm nebo menší, ale v prostoru nástupní úrovně je další riziko pádu (v tomto případě může být celková délka pádu z horní úrovně větší než 3 000 mm),
  • žebřík kratší než 3 000 mm je umístěn v prostoru, kde může dojít k ohrožení lezoucí osoby (únik škodlivých plynů, padající předměty apod.).

Pro volbu vhodného typu ochranného zařízení proti pádu platí ČSN EN ISO 14122-1 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných Prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup a ČSN EN ISO 14122-4 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup.

U žebříku s předpokladem přístupu pouze oprávněné, zacvičené a plně vybavené obsluhy a u žebříků s významnou výškou výstupu (stožáry apod.) se dává přednost zachycovači pádu, u ostatních obecně používaných provozních žebříků se použije bezpečnostní koš. V odůvodněných případech lze použít i kombinaci obou způsobů.

Poznámka v normě k tomuto článku: Vhodný osobní ochranný prostředek je schopen zachytit pád lépe než bezpečnostní koš.

Poznámka autora: ČSN EN ISO 14122 použití kombinace bezpečnostního koše a zachycovače pádu nedovoluje.

Čl. 5.1.19 upravuje výstupní úroveň – zábradlí a madlo. Madlo musí být snadno uchopitelné. Zde je obrázek z ČSN  74 3282 jak má být místo výstupu upraveno: