Znalecká a projekční kancelář

Kapitola devátá: Pevné kovové žebříky pro stavby ČSN 74 3282

ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby:

Čl. 5.1.10 uvádí pro provozní žebříky:

Žebřík musí být vybaven ochranným zařízením proti pádu v případě:

  • délka větve žebříku (u žebříku s jednou větví délka žebříku) je větší než 3 000 mm,
  • délka větve žebříku (u žebříku s jednou větví délka žebříku) je 3 000 mm nebo menší, ale v prostoru nástupní úrovně je další riziko pádu (v tomto případě může být celková délka pádu z horní úrovně větší než 3 000 mm),
  • žebřík kratší než 3 000 mm je umístěn v prostoru, kde může dojít k ohrožení lezoucí osoby (únik škodlivých plynů, padající předměty apod.).

Pro volbu vhodného typu ochranného zařízení proti pádu platí ČSN EN ISO 14122-1 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných Prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup a ČSN EN ISO 14122-4 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup.

U žebříku s předpokladem přístupu pouze oprávněné, zacvičené a plně vybavené obsluhy a u žebříků s významnou výškou výstupu (stožáry apod.) se dává přednost zachycovači pádu, u ostatních obecně používaných provozních žebříků se použije bezpečnostní koš. V odůvodněných případech lze použít i kombinaci obou způsobů.

Poznámka v normě k tomuto článku: Vhodný osobní ochranný prostředek je schopen zachytit pád lépe než bezpečnostní koš.

Poznámka autora: ČSN EN ISO 14122 použití kombinace bezpečnostního koše a zachycovače pádu nedovoluje.

Čl. 5.1.19 upravuje výstupní úroveň – zábradlí a madlo. Madlo musí být snadno uchopitelné. Zde je obrázek z ČSN  74 3282 jak má být místo výstupu upraveno:

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode