Znalecká a projekční kancelář

Kapitola desátá: Otvory nechráněné proti propadnutí

     Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na    pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky určuje povinnost chránit volné okraje otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m - § 3, odst. 4), písmeno b.

     Za otvory nechráněné proti propadnutí je potřebné považovat také všechny světlíky kryté plastovými deskami.

     Ochranu je potřebné přednostně provádět formou kolektivní ochrany – vloženými mřížemi nebo sítěmi. Kolektivní ochranu je nutné zvolit také tam, kde není pod otvorem dostatečná výška k bezpečnému zachycení pádu.  Individuální ochrana proti pádu je nevhodná u menších otvorů, kde při použití individuální ochrany proti pádu může dojít ke vkročení do otvoru a zranění dolní končetiny. Vložená mříž zde zabrání tomuto úrazu.

Poznámka: Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní   ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny – viz § 3, odst. 2 nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

V případě, že je navržena individuální ochrana proti pádu, je potřebné vzít v úvahu i možnost, že bude v budoucnu pod otvorem umístěno něco, co by mohlo způsobit střet padající osoby, s překážkou, např. regály, stroje apod.

Při výpočtu potřebné výšky pro bezpečné zachycení pádu je nutní vyhodnotit tyto faktory:

Kontakt

Mojmír Klas, s.r.o. Štrambesrká 1127/28, 742 21 Kopřivnice

Znalecká kancelář v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Projektová činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu.

Výchozí a periodické prohlídky kotvicího zařízení a zařízení určená jako místo kotvení a ochraně proti pádu.

Zpracování provozního řádu střechy.


ID datové schránky: 5amdza7
IČO: 027 01 553
DIČ: CZ02701553
DUNS: 361526997

Mojmír Klas, s.r.o.
E-mail: info@mk11.cz

Andrea Müllerová - jednatelka
+420 734 100 103
E-mail: mullerova@mk11.cz

Ing. Mojmír Klas, CSc. - jednatel
+420 734 278 824
E-mail: info@mk11.cz
Skype: Mojmir Klas
Facebook: www.facebook.com/mojmir.klas

Projekční práce:
projekce@mk11.cz

Provozovna:
742 21 Závišice ev. č. 1


Linkedln: https://www.linkedin.com/in/ing-mojm%C3%ADr-klas-csc-209590101/

Facebook: https://www.facebook.com/mojmir.klas

další kontakty viz složka kontakty

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons ElleFlorio  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode